Raamatupidamisteenus

Kas dokumendid võtavad olulisa aja päevast?

Raamatupidamisteenus

Meie poolt osutatav raamatupidamisteenus hõlmab endas Sinu ettevõtte vajadustest lähtuvat finants-, maksu-, personaliarvestuse teostamist ning nõustamist antud valdkondades.

Teenus sisaldab:

 • Jooksvat raamatupidamise teostamist, majandustehingute kajastamist pearaamatus, analüütilise arvestuse teostamist, algdokumentide kontrolli ja töötlemist;
 • Lähetus- ja kuluaruannete koostamist;
 • Müügiarvete koostamist;
 • Ülekannete ettevalmistamist;
 • Palgaarvestuse teostamist;
 • Aruandluse koostamist juhtkonnale, Äriregistrile, Statistikaametile, Maksu- ja Tolliametile jm osapooltele;
 • Raamatupidamise sisseseadmist, sise-eeskirjade koostamist;
 • Eelmiste perioodide korrastamist;
 • Ja palju muud.

Või ei leia vastust, miks kasum on aga raha on ikka vähe?

Miks on vaja raamatupidamisteenust?

Raamatupidamise heal tasemel korraldamine annab usaldusväärsed finantsandmed, mille abil saad langetada juhtimisotsuseid, et tagada oma ettevõtte edu.

Kõik Eestis registreeritud äriühingud, filiaalid ja ettevõtlusega tegelevad füüsilised isikud on kohustatud korraldama raamatupidamist. Raamatupidamisaruannete õigeaegse esitamise eest ja raamatupidamisarvestuse õige korraldamise eest vastutab vastavalt Äriseadustikule ja Raamatupidamisseadusele juhatuse liige.

Miks meie?

Meie väärtusteks on paindlikkus, usaldusväärus ja professionaalsus.

 • Paindlikkus – leiame Sinu ettevõtte vajadustele parima lahenduse
 • Usaldusväärsus – meie peale võid loota, oleme kohusetundlikud ja tagame Sinu ettevõtte andmete konfidentsiaalsuse.
 • Professionaalsus – meie peale võid kindel olla, meie raamatupidajad on kompetentsed, hoolsad ja lahendustele orienteeritud.

Sa kardad maksuinspektori kõnet?Millise kasu Sa saad?

 • Saad keskenduda oma ettevõtte arendamisele ja endale meeldivate tegevuste tegemisele, ei pea enam oma aega kulutama tüütule bürokraatiale.
 • Saad rahuliku ööune, ei pea enam muretsema Maksu- ja Tolliameti kõnede või arvete koostamise ja maksekorralduste tegemise pärast.
 • Saada ülevaate oma ettevõtte finantstulemustest ning partneri, kellega koos vaadata numbrite taha, et oma ettevõtet edukamaks muuta.

Mis on teenuse hind?

Teenuse hind algab üldjuhul 50 eurost kuus + käibemaks ja sõltub dokumentide mahust ning Sinu ettevõtte spetsiifikast.

Võta meiega ühendust hinnapäringu vormi kaudu ja me koostame Sulle pakkumise Sinu vajadustest lähtuvalt.